Kurser

Vi erbjuder föreläsningar om läs- och skrivsvårigheter och om språkstörning anpassade efter era frågeställningar och behov, såsom tidig språkutveckling, flerspråkighet, språkstörning i skolåldern och åtgärder i skolan. Vi erbjuder också förevisning av appar som hjälpmedel vid läs- och skrivsvårigheter och andra alternativa verktyg som talsyntes och rättstavningsprogram. Det finns även föreläsningar med inriktning mot sväljning, kommunikation och bildstöd samt röst.

Alla föreläsningar och workshops anpassas efter era önskemål om innehåll och längd. De kan hållas för lärare, förskolepersonal, föräldrar, personal inom äldreomsorgen eller för blandade grupper.

Ta kontakt med oss för mer information och prisuppgifter: kontoret@logopedbyran.se, 08-744 40 15

Ta hand om din röst – en workshop om röstergonomi

Vi erbjuder en workshop om hur röstbesvär kan förebyggas och lindras.

Rösten är mångas främsta arbetsverktyg, men vad händer när den inte fungerar? Personer som använder sin röst mycket kan drabbas av röstbesvär. I väntrummet hos våra logopeder sitter ofta personer med röstkrävande yrken så som lärare, förskollärare, pedagoger, projektledare och föredragshållare.
Workshopen berör vanliga röstbesvär och orsaker till dessa. Syftet är att förebygga och lindra besvär genom kunskap om vad som påverkar rösten, och att ge deltagarna verktyg för förändring. Workshopen innehåller teori, praktiska övningar och åtgärdsförslag utifrån deltagarnas förutsättningar.

Sväljning och kommunikation hos äldre – grundläggande kurs för vårdpersonal

Vi erbjuder en kort grundkurs inom områdena ät- och sväljsvårigheter och kommunikation riktad till personal på vård- och äldreboenden.

Många personer som bor på vårdboenden har olika omfattande problematik med att äta, tugga och svälja. Under denna kurs går vi igenom hur ni som personal kan upptäcka sväljningssvårigheter hos de boende och när en mer grundlig undersökning bör göras och av vem. Vi berättar om olika metoder som kan underlätta ätande och sväljning och hur den drabbade kan kompensera för sina svårigheter och kanske ändå kunna äta och dricka sådant som annars hade varit svårt.

Vi går också igenom grunderna i bildkommunikation som är en vanlig kommunikationsväg för personer med afasi. Hur kan ni som personal underlätta både förståelsen hos den boende och förmågan att själv göra sig förstådd? Vilka bilder kan användas och var hittar man dem? Hur ska de vara utformade? Hur ska de finnas tillgängliga för patienten?

Alternativ och kompletterande kommunikation – AKK

En överskådlig genomgång av alternativ kommunikation såsom olika typer av bildstöd, bildkommunikation och tecken som stöd. Hur och när kan och bör det användas? Hur kommer ni igång?

Teoretisk bakgrund: Varför ska vi använda alternativa verktyg och för vem passar de bäst?

Genomgång av olika typer av bildstöd, personliga bildkartor, bildstöd för hela förskolan. Kort presentation av tecken som stöd och när det kan användas. Hur introducerar vi bäst ett alternativt sätt att kommunicera som komplement till tal? Stor möjlighet finns till en individuell anpassning av innehållet i kursen utifrån era önskemål.

Grundkurs i TAKK- tecken som alternativ och kompletterande kommunikation

En grundkurs som omfattar ca 250 tecken indelade i 5 olika teman, ett för varje kurstillfälle. Vi pratar om strategier för att komma igång, vilka svårigheter man kan möta och hur man kommer vidare. Kursen kan riktas till förskolepersonal och/eller till föräldrar till barn med sen tal- och språkutveckling.

Teoretisk bakgrund: Varför ska vi använda tecken som stöd? Vem har nytta av att kunna använda eller förstå tecken? Hur kommer man bäst igång med att använda tecken?

Under sammanlagt 5 tillfällen går vi igenom och övar på tecken att använda i vardagen. Varje kurstillfälle har ett tema som t ex lek, mat eller känslor. Kursdeltagarna får hemuppgifter att göra mellan varje gång och ett övningsmaterial med teckenbilderna som används under kursen.

Vi övar tillsammans och pratar om vilka tecken som passar att använda i respektive situation. Vi samtalar om vad som känns svårt och hur man kommer vidare. Ni får tips på appar, hemsidor och facebookgrupper.

Utdrag ur tidigare kursutvärderingar:
“Det var jättetrevligt. Jag lärde mig så bra och användbart på jobbet.”
“Jätteroligt och lärorikt, inspirerande. Ett viktigt verktyg för oss som arbetar i förskolan.”
“Mycket bra! Det är så roligt. Tack så mycket!”

Längd: 5×60 minuter
Antal deltagare: 10-12 personer
Kostnad: Digital kurs eller i vår lokal: 11.400 kr exkl. moms
Kurs på förskola/skola: Enligt separat offert.

Alternativa verktyg och appar vid läs-, skriv- och språkliga svårigheter

Varför ska vi använda alternativa verktyg och för vem passar de bäst? Förevisning av alternativa verktyg och/eller kompensatoriska appar.

Teoretisk bakgrund: Varför ska vi använda alternativa verktyg och för vem passar de bäst? Hur kan man tänka kring kompensation kontra träning?

Förevisning av alternativa verktyg som talsyntes och rättstavningsprogram som kan användas vid läs- och skrivsvårigheter och/eller Förevisning av kompensatoriska appar vid läs- och skrivsvårigheter.

Utdrag ur tidigare kursutvärderingar:
“Inspirerande och lärorikt!”
“Bra att få testa apparna själv.”

Språkstörning – vad är det och hur kan svårigheterna bemötas?

Kursen innehåller en teoretisk bakgrund och förslag på anpassningar som kan göras i förskolan eller i klassrummet i skolan.

Teoretisk bakgrund: Vad är språkstörning? Hur kan de språkliga svårigheterna påverka i skolgång och vardagsliv? Vilka är kännetecknen för en språkstörning? Vi beskriver med konkreta exempel på vad som kan vara tecken på att ett barn har en språkstörning.

Förslag på anpassningar i klassrummet eller förskolan med fokus på anpassningar gällande visuellt stöd och inlärning via flera kanaler.

Logopedstöd: Vad kan logopeder hjälpa till med när ett barn har en språkstörning?

Det dyslexivänliga klassrummet

Vad är dyslexi? Hur kan svårigheterna påverka i skolgång och vardagsliv? Vilka är kännetecknen vid dyslexi?
Hur kan klassrummet anpassas för att underlätta för elever med dyslexi?

Teoretisk bakgrund: Vad är dyslexi? Hur kan svårigheterna påverka i skolgång och vardagsliv? Vilka är kännetecknen vid dyslexi? Vi presenterar konkreta exempel på vad man bör vara vaksam på.

Vi tar upp förslag på anpassningar i klassrummet med fokus på kompensatoriska anpassningar som kan göras i helklass.

Logopedstöd: Vad kan logopeder hjälpa till med när det handlar om dyslexi?