Alla som önskar hjälp av logoped ska känna sig varmt välkomna till oss!

 Vad vi gör

Logopedbyrån i Stockholm

Till oss är du välkommen från hela Sverige för dyslexiutredning samt för utredning och behandling av tal- och språksvårigheter, stamning och röstbesvär. Du behöver en remiss skriven av skolhälsovård, läkare på vårdcentral eller på nätet, psykolog eller annan logoped. Remissen skickas direkt till den mottagning ni önskar komma till. Vi har 14 mottagningar i Region Stockholm. Vi har möjlighet att ge digital vård i de delar det är tillämpbart i bedömning och behandling.

Våra mottagningar i Stockholm

Logopedbyrån i Göteborg

I Västra Götaland arbetar vi på ett särskilt uppdrag av Regionen. Vi tar emot remisser via vårdgarantikansliet, vilka kommer från de olika sjukhusens befintliga köer. Vi gör dyslexiutredningar på barn 11-18 år samt språkutredningar på barn 6-18 år. Vi erbjuder digitala återkopplingar till föräldrar och skola efter avslutad utredning. Vi är 10 logopeder som sitter i nyrenoverade lokaler i Mölndal.

Vår mottagning i Mölndal

Kurser

Vi erbjuder föreläsningar om dyslexi och språkstörning anpassade efter era frågeställningar och behov. Våra logopeder lär er gärna mer om tidig språkutveckling, flerspråkighet, språkstörning i skolåldern samt hjälper er att hitta bra förhållningssätt och anpassade arbetssätt i förskolan och skolan. Vi erbjuder också förevisning av appar som hjälpmedel vid läs- och skrivsvårigheter samt andra alternativa verktyg som talsyntes och rättstavningsprogram.

Logopedbyråns kurser

Stöd i skola

Logopeder på skolor/förskolor blir allt vanligare i hela landet. Via Logopedbyrån Dynamica kan ni på konsultbasis köpa in logopedtjänster till er skola/förskola, en eller flera dagar i veckan. Vi kan hjälpa till med handledning av lärare i klassrummet för elever med dyslexi, dyskalkyli och språkstörning, utbildning och handledning till lärare och elever gällande alternativa verktyg, t.ex. talsyntes och rättstavningsprogram m.m.

Stöd i skolan