Alla som önskar hjälp av logoped ska känna sig varmt välkomna till oss!

 Vad vi gör

Stockholm
Till oss är du välkommen från hela Sverige för att utreda läs- och skrivsvårigheter, men även för behandling eller utredning av olika språkliga svårigheter. Du behöver en remiss skriven av skolhälsovård, husläkare på vårdcentral eller på nätet, psykolog eller annan logoped. Remissen skickas direkt till den mottagning ni önskar komma till. Vi har 13 mottagningar i Stockholms län.

Läs mer


Göteborg
I Västra Götaland arbetar vi på uppdrag av regionen. Vi har 9 logopeder som sitter i nyrenoverade lokaler i Mölndal. Där tar vi emot remisser via vårdgarantikansliet som kommer från de olika sjukhusens befintliga köer. Vi utreder språkstörningar hos barn 6-18 år samt läs- och skrivsvårigheter hos barn 11-18 år.

Läs mer


Kurser
Vi erbjuder föreläsningar om läs- och skrivsvårigheter och om språkstörning anpassade efter era frågeställningar och behov som tidig språkutveckling, flerspråkighet, språkstörning i skolåldern och åtgärder i skolan. Vi erbjuder också förevisning av appar som hjälpmedel vid läs- och skrivsvårigheter och andra alternativa verktyg som talsyntes och rättstavningsprogram.

Läs mer


Stöd i skola
Logopeder på skolor/förskolor blir allt vanligare i hela landet. Via Logopedbyrån Dynamica kan ni på konsultbasis köpa in logopedtjänster till er skola/förskola, en eller flera dagar i veckan. Vi kan hjälpa till med handledning av lärare i klassrummet för elever med dyslexi, dyskalkyli och språkstörning, utbildning och handledning till lärare och elever gällande alternativa verktyg, t.ex. talsyntes och rättstavningsprogram m.m.

    Läs mer