Stöd i skola

Logopeder på skolor/förskolor blir allt vanligare i hela landet. Via Logopedbyrån Dynamica kan ni på konsultbasis köpa in logopedtjänster till er skola/förskola, en eller flera dagar i veckan. Det här kan vi hjälpa till med:

  • Handledning av lärare i klassrummet för elever med dyslexi, dyskalkyli och språkstörning.
  • Utbildning och handledning till lärare och elever gällande alternativa verktyg, t.ex. talsyntes och rättstavningsprogram.
  • Träning för barn med språkstörning, enskilt eller i klassrummet.
  • Rådgivning kring språk- och kommunikationssvårigheter hos barn med andra funktionshinder som ADHD och autismspektrumstörningar.
  • Förebyggande råd och övningar gällande röstanvändning för pedagoger/lärare.

Vi kan också fungera som konsult till skolans elevhälsoteam.

Kontakta oss om ni har frågor!