Logopedbyrån i Mölndal

I Västra Götaland arbetar vi på uppdrag av regionen. Vi har 9 logopeder som sitter i nyrenoverade lokaler i Mölndal. Där tar vi emot remisser via vårdgarantikansliet som kommer från de olika sjukhusens befintliga köer. Vi utreder språkstörningar hos barn 6-18 år samt läs- och skrivsvårigheter hos barn 11-18 år. För att komma i kontakt med din mottagning så kan du kontakta oss på 1177. Där kan du också av- eller omboka din tid.

Vi finns på den här adressen: Flöjelbergsgatan 1c, 431 35 Mölndal