Gustavsberg

Välkommen till vår mottagning i Gustavsberg. Vi tar emot barn och vuxna. För att komma till oss behöver du remiss. Den skriver bvc- eller skolsköterskan. Även läkare, psykolog eller annan logoped har rätt att remittera. För att komma i kontakt med din mottagning så kan du kontakta oss på 1177. Där kan du också av- eller omboka din tid.

Logopeder
Anette Staberg, Sofia Holmberg, Julie Nilsson, Cecilia B. Morales,
Magdalena Birgersson 

Ej i tjänst: Lydia Crafoord

Utredning och behandling
Dyslexi
Stamning
Tal och språk barn

Väntetid
Barn – 3 veckor
Dyslexi – 16 veckor
Stamning – 2 veckor

Adress
Idrottsvägen 8, plan 4, 134 50 Gustavsberg