Gustavsberg

Välkommen till vår mottagning i Gustavsberg. Vi tar emot barn och vuxna. För att komma till oss behöver du remiss. Den skriver bvc- eller skolsköterskan. Även läkare, psykolog eller annan logoped har rätt att remittera. För att komma i kontakt med din mottagning så kan du kontakta oss på 1177. Där kan du också av- eller omboka din tid.

Logopeder
Anette Staberg
Sofia Holmberg
Julie Nilsson

Magdalena Birgersson

 

Utredning och behandling
Dyslexi
Stamning
Tal och språk barn
Selektiv mutism/talängslan

Väntetid
Barn – 2 månader
Dyslexi  och språkutredning skolbarn- 3 månader
Stamning – 1 månad
Selektiv mutism/talängslan – 1 månad

Adress
Idrottsvägen 8, plan 4, 134 50 Gustavsberg