Gustavsberg

Välkommen till vår mottagning i Gustavsberg. Vi tar emot barn och vuxna. För att komma till oss behöver du remiss. Den skriver bvc- eller skolsköterskan. Även läkare, psykolog eller annan logoped har rätt att remittera.

Logopeder
Anette Staberg
Cecilia B. Morales
Magdalena Birgersson

Ej i tjänst:
Julie Nilsson, Lydia Crafoord, Sofia Holmberg

Utredning och behandling
Dyslexi
Stamning
Tal och språk barn

Väntetid
Barn – 3 veckor
Dyslexi – 16 veckor
Stamning – 2 veckor

Adress
Idrottsvägen 8, plan 4, 134 50 Gustavsberg