Logopedbyrån i Märsta

Välkommen till vår mottagning i Märsta. Vi tar emot barn och vuxna. För att komma till oss behöver du remiss. Den skriver bvc- eller skolsköterskan. Även läkare, psykolog eller annan logoped har rätt att remittera. För att komma i kontakt med din mottagning så kan du kontakta vår mottagning på 1177.se. Där kan du också av- eller omboka din tid.

Logga in i e-tjänsten hos 1177.se

Logopeder

  • Charlotte Lindstedt
  • Natali Bethoon
  • Pauline Jolly
  • Robin Tiba

Utredning och behandling

  • Utredning av läs- och skrivsvårigheter
  • Tal- och språkstörningar hos barn och vuxna

Väntetid

  • Tal- och språksvårigheter: 3 månader
  • Läs- och skrivutredningar: 6 månader

Adress

Nymärsta torg 2, 195 30 Märsta