Logopeder

  • Anna Lindgren
  • Anna Wetterberg
  • Erica Mattsson
  • Erica Quittner
  • Jennifer Shi
  • Linn Näslund
  • Louice Lundström
  • Lovisa Körberg
  • Sabina Winter
  • Teresa Perrelli

  Ej i tjänst
  Tova Flyckt

Utredning och behandling

 • Tal- och språksvårigheter barn
 • Dyslexiutredning
 • Språkutredning skolbarn
 • Röstbesvär
 • Stamning
 • Selektiv mutism

Väntetid

 • Tal och språk barn: 6 månader
 • Dyslexiutredning: 4 månader
 • Språkutredning skolbarn: 2 månader
 • Röstbesvär: 3 månader
 • Stamning: 3 månader
 • Selektiv mutism: 3 månader

Logopedbyrån i Rissne

Välkommen till vår mottagning i Rissne. Vi tar emot barn och vuxna. För att komma till oss behöver du remiss. Den skriver bvc- eller skolsköterskan. Även läkare, psykolog eller annan logoped har rätt att remittera.  För att komma i kontakt med din mottagning så kan du kontakta oss på 1177.se. Där kan du också av- eller omboka din tid.

Inloggning på 1177.se

Adress

Rissneleden 144, plan 4,  174 57 Sundbyberg