Södertälje

Välkommen till vår mottagning i Södertälje. Vi tar emot barn och vuxna. För att komma till oss behöver du remiss. Den skriver bvc- eller skolsköterskan. Även läkare, psykolog eller annan logoped har rätt att remittera. För att komma i kontakt med din mottagning så kan du kontakta oss på 1177. Där kan du också av- eller omboka din tid.

Logopeder
Jenny Seyyid Hedberg
Nilla Henriksson
Ulrika Holmqvist

Ej i tjänst: Anne Haessig, Amanda Parknäs

Utredning och behandling
Dyslexi
Röstbesvär
Tal och språk barn

Väntetid
Barn – 7 månader
Dyslexi – 12 mån
ader
Röst – 8 veckor

Adress
Järnagatan 16, 151 73 Södertälje