Södertälje

Välkommen till vår mottagning i Södertälje. Vi tar emot barn och vuxna. För att komma till oss behöver du remiss. Den skriver bvc- eller skolsköterskan. Även läkare, psykolog eller annan logoped har rätt att remittera. För att komma i kontakt med din mottagning så kan du kontakta oss på 1177. Där kan du också av- eller omboka din tid.

Logopeder
Amanda Parknäs
Anne Haessig
Ebba Lundin
Emmeli Tingstadius
Jennifer Aburto
Nilla Henriksson
Ulrika Holmqvist

Utredning och behandling
Dyslexi
Röstbesvär
Tal och språk barn
Tal och språk vuxna

Väntetid
Barn – 12 veckor
Dyslexi – 10 mån
ader
Röst – 4 veckor

Adress
Järnagatan 16, 151 73 Södertälje