Logopedbyrån i Södertälje

Välkommen till vår mottagning i Södertälje. Vi tar emot barn och vuxna. För att komma till oss behöver du remiss. Den skriver bvc- eller skolsköterskan. Även läkare, psykolog eller annan logoped har rätt att remittera. För att komma i kontakt med din mottagning så kan du kontakta oss på 1177. Där kan du också av- eller omboka din tid.

Logopeder
Jenny Seyyid Hedberg
Nilla Henriksson
Ulrika Holmqvist
Ulrika Morris

Ej i tjänst: Anne Haessig, Amanda Parknäs

Utredning och behandling
Tal och språk barn
Dyslexiutredning
Språkutredning skolbarn
Röstbesvär
Selektiv mutism

Väntetid
Tal och språk barn: 11 månader
Dyslexiutredning: 4 månader
Språkutredning skolbarn: 4 månader
Röstbesvär: 8 veckor
Selektiv mutism: 8 veckor

Adress
Järnagatan 16, 151 73 Södertälje