Språklig utredning, skolbarn

Om du misstänker att ditt barn har en språkförsening eller språkstörning kan du be skolsköterskan om en remiss till logoped.

Logopeden gör då en utredning av ditt barns språkliga förmågor, tittar på ordförråd, grammatik, språkförståelse och uttrycksförmåga. Utredningen kan göras vid ett och samma tillfälle eller delas upp på flera besök anpassat efter barnets ålder och koncentrationsförmåga. Resultatet sammanfattas i ett utlåtande som skolan kan få ta del av och som kan ligga till grund för åtgärder som ska ge ditt barn bästa möjliga förutsättningar i skolan. Logopeden deltar gärna i ett skolmöte efter avslutad utredning och kan vara med när åtgärdsprogrammet ska formuleras.