Rinkeby

Välkommen till vår mottagning i Rinkeby. Vi tar emot barn och vuxna. För att komma till oss behöver du remiss. Den skriver bvc- eller skolsköterskan. Även läkare, psykolog eller annan logoped har rätt att remittera. För att komma i kontakt med din mottagning så kan du kontakta oss på 1177. Där kan du också av- eller omboka din tid.

Logopeder
Felicia J. Flink
Juliana N. Lindgren
Cecilia Holm
Sorah Abdulal
Annika Casjens

Utredning och behandling
Tal- och språksvårigheter

Väntetid
Språkutredningar (elever/vuxna) – 2 månader
Tal- och språksvårigheter 0-6 år – 2 månader

Adress
Rinkebytorget 1, 163 73 Spånga
Ingång på baksidan av torget. Från tunnelbanan – gå uppför trappan och till vänster. Vi delar ingång med Grekiska föreningen och Tandläkare.