Logopedbyrån i Skarpnäck

Välkommen till vår mottagning i Skarpnäck. Vi tar emot barn och vuxna. För att komma till oss behöver du remiss. Den skriver bvc- eller skolsköterskan. Även läkare, psykolog eller annan logoped har rätt att remittera. För att komma i kontakt med din mottagning så kan du kontakta oss på 1177. Där kan du också av- eller omboka din tid.

Logopeder
Cecilia Kristensen
Sara Smith
Riina Anderson

Ej i tjänst: Karin Grandin

Utredning och behandling
Tal och språk barn
Dyslexiutredning
Språkutredning skolbarn
Röstbesvär
LSVT -röstbehandling
Stamning
Selektiv mutism
Väntetid
Tal och språk barn: 3 månader
Dyslexiutredning: 4-6 veckor
Språkutredning skolbarn: 4-6 veckor
Röstbesvär: 2 månader
LSVT -röstbehandling: 2 månader
Stamning: 3 månader
Selektiv mutism: 3 veckor

Adress
Flygfältsgatan 1, 128 30 Skarpnäck
Vi har samma entré som Tandhälsan