Vårby gård

Välkommen till vår mottagning i Vårby gård. Vi tar emot barn och vuxna. För att komma till oss behöver du remiss. Den skriver bvc- eller skolsköterskan. Även läkare, psykolog eller annan logoped har rätt att remittera. För att komma i kontakt med din mottagning så kan du kontakta oss på 1177. Där kan du också av- eller omboka din tid.

Logopeder
Agnes Lund
Anders Edlund
Elisabeth Bizet
Sara E. Brandt
Madeleine Sundberg
Sara Westlin
Kristin Bäckström

Ej i tjänst: Amanda Hjärpe, Rita Sabri

Utredning och behandling
Dyslexi
LSVT-behandling
Stamning
Tal och språk barn
Selektiv mutism/talängslan

Väntetid
Barn och stamning – 12 månader
Dyslexi – 9 månader
Selektiv mutism/talängslan – 12 månader

Adress
Vårby allé 14, 143 40 Vårby