Vårby gård

Välkommen till vår mottagning i Vårby gård. Vi tar emot barn och vuxna. För att komma till oss behöver du remiss. Den skriver bvc- eller skolsköterskan. Även läkare, psykolog eller annan logoped har rätt att remittera. För att komma i kontakt med din mottagning så kan du kontakta oss på 1177. Där kan du också av- eller omboka din tid.

Logopeder
Anders Edlund
Sara E. Brandt
Madeleine Sundberg
Sara Westlin
Kristin Bäckström
Jenny Bragée
Ronya Alagündüz
Veronica Carlsten

 

Utredning och behandling
Tal och språk barn
Dyslexiutredning
Språkutredning skolbarn
Stamning
Röstbesvär
Selektiv mutism

Väntetid
Tal och språk barn: 10-11 månader
Dyslexiutredning: 3 månader
Språkutredning skolbarn: 3 månader
Stamning: 10 månader
Röstbesvär: 2 månader
Selektiv mutism: 10 månader

Adress
Vårby allé 14, 143 40 Vårby