Vårby gård

Välkommen till vår mottagning i Vårby gård. Vi tar emot barn och vuxna. För att komma till oss behöver du remiss. Den skriver bvc- eller skolsköterskan. Även läkare, psykolog eller annan logoped har rätt att remittera. För att komma i kontakt med din mottagning så kan du kontakta oss på 1177. Där kan du också av- eller omboka din tid.

Logopeder
Agnes Lund
Anders Edlund
Elisabeth Bizet
Sara E. Brandt

Ej i tjänst:
Amanda Hjärpe, Jenny S. Hedberg, Rita Sabri, Sara Westlin

Utredning och behandling
Dyslexi
LSVT-behandling
Röstbesvär
Stamning
Tal och språk barn
Tal och språk vuxna

Väntetid
Barn och stamning – 8 månader
Dyslexi – 9 månader
Röst – 10 veckor
Tal och språk vuxna – 3 veckor

Adress
Vårby allé 14, 143 40 Vårby