Solna

Välkommen till vår mottagning i Solna. Vi tar emot barn och vuxna. För att komma till oss behöver du remiss. Den skriver bvc- eller skolsköterskan. Även läkare, psykolog eller annan logoped har rätt att remittera. För att komma i kontakt med din mottagning så kan du kontakta oss på 1177. Där kan du också av- eller omboka din tid.

Logopeder
Anna Lindgren
Jenny Barden

 

Utredning och behandling
Dyslexi
LSVT-behandling
Röstbesvär
Stamning

Väntetid
LSVT – 2,5 månad
Läs- skriv och språkutredning (skolelever/vuxna) – 4 månader
Röstbesvär och stamning – 2,5 månad

Besöksadress
Hagbyvägen 3, 169 30 Solna

Postadress
Virebergsvägen 11, plan -1, 169 30 Solna