Vällingby

Välkommen till vår mottagning i Vällingby. Vi tar emot barn och vuxna. För att komma till oss behöver du remiss. Den skriver bvc- eller skolsköterskan. Även läkare, psykolog eller annan logoped har rätt att remittera.

Logopeder
Disa Stenberg
Emma Passad
Erica Quittner
Josefin Teivonen
Patrique Rönngren
Sandra Folkeryd
Sinnia Tsatopolou

Ej i tjänst: Tova Flyckt

Utredning och behandling
Dyslexi
Röstbesvär
Stamning
Sväljbesvär
Tal och språk barn
Tal och språk vuxna

Väntetid
Läs- och skrivutredning – 4 månader
Röstbesvär – 1 månad
Stamning – 1 månad
Tal- och språkförmåga barn – 9 månader
Tal och språkförmåga vuxna – 1 månad
Utredning språkförmåga (skolbarn) – 6 månader

Adress
Indalsbacken 1, plan 2, 162 68 Vällingby
Vi sitter i läkarhuset 1.