Logopedbyrån i Vällingby

Välkommen till vår mottagning i Vällingby. Vi tar emot barn och vuxna. För att komma till oss behöver du remiss. Den skriver bvc- eller skolsköterskan. Även läkare, psykolog eller annan logoped har rätt att remittera. För att komma i kontakt med din mottagning så kan du kontakta oss på 1177. Där kan du också av- eller omboka din tid.

Logopeder
Josefin Teivonen
Patrique Rönngren
Sandra Folkeryd
Sinnia Tsalopoulou
Frida Tofft
Annaclara Häggström
Lovisa Birgersson

 

 

Utredning och behandling
Tal och språk barn
Dyslexiutredning
Språkutredning skolbarn
Röstbesvär
Stamning
Selektiv mutism
Tal och språk vuxna

Väntetid
Tal och språk barn: 4 månader
Dyslexiutredning: 5 månader
Språkutredning skolbarn: månader
Röstbesvär: 1 månad
Stamning: 1 månad
Selektiv mutism: 1 månad
Tal och språk vuxna: 1 månad

Adress
Indalsbacken 1, plan 2, 162 68 Vällingby
Vi sitter i läkarhuset 1.