Logopedbyrån i Vällingby

Välkommen till vår mottagning i Vällingby. Vi tar emot barn och vuxna. För att komma till oss behöver du remiss. Den skriver bvc- eller skolsköterskan. Även läkare, psykolog eller annan logoped har rätt att remittera. För att komma i kontakt med din mottagning så kan du kontakta oss på 1177. Där kan du också av- eller omboka din tid.

Logopeder
Josefin Teivonen
Patrique Rönngren
Sandra Folkeryd
Sinnia Tsalopoulou
Frida Tofft
Annaclara Häggström

 

Utredning och behandling
Selektiv mutism/Talängslan
Språk- /dyslexiutredning
Röstbesvär
Stamning
Tal – och språksvårigheter barn
Tal – och språksvårigheter vuxna

Väntetid
Selektiv mutism/Talängslan – 1 månad
Språk-/dyslexiutredning – 6 månader                      Röstbesvär – 1 månad
Stamning – 2 veckor
Tal- och språksvårigheter barn – 12 månader
Tal och språksvårigheter vuxna – 1 månad

Adress
Indalsbacken 1, plan 2, 162 68 Vällingby
Vi sitter i läkarhuset 1.