Ekerö

Välkommen till vår mottagning på Ekerö. Vi tar emot barn och vuxna. För att komma till oss behöver du remiss. Den skriver bvc- eller skolsköterskan. Även läkare, psykolog eller annan logoped har rätt att remittera. För att komma i kontakt med din mottagning så kan du kontakta oss på 1177. Där kan du också av- eller omboka din tid.

Logopeder
Emmeli Tingstadius
Karolina Norrlinder
Pauliina Jensen

Utredning och behandling
Dyslexi
Tal och språk barn

Väntetid
Dyslexi – 4 månader
Tal och språk barn – 3 månader

Adress
Bryggavägen 8, plan 2, 178 31 Ekerö