Upplands Väsby

Välkommen till vår mottagning i Upplands Väsby. Vi tar emot barn och vuxna. För att komma till oss behöver du remiss. Den skriver bvc- eller skolsköterskan. Även läkare, psykolog eller annan logoped har rätt att remittera. För att komma i kontakt med din mottagning så kan du kontakta oss på 1177. Där kan du också av- eller omboka din tid.

Logopeder
Anne-Marie Stenberg
Annika Rova
Ayla Kaya
Hanna S. Österdahl
Lina Lundeborg
Linea Svensson
Linnéa B. Zerpe
Malin Wärnhjelm
Sofia Grunér
Sorah Abdulal

Ej i tjänst: Sahra Hamza, Linnea Edsmyr

Utredning och behandling
Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi
Röst
Röstergonomi
Stamning
Tal- och språksvårigheter barn  

Väntetid
Läs- skriv- och språkutredning – 3-4 månader
R
östbesvär – 2 månader
Stamning – 2 månader
Tal- och språksvårigheter – 3 månader

Adress
Dragonvägen 92, plan 3, 194 70 Upplands Väsby
Vi sitter i Vårdhuset