Logopedbyrån i Upplands Väsby

Välkommen till vår mottagning i Upplands Väsby. Vi tar emot barn och vuxna. För att komma till oss behöver du remiss. Den skriver bvc- eller skolsköterskan. Även läkare, psykolog eller annan logoped har rätt att remittera. För att komma i kontakt med din mottagning så kan du kontakta oss på 1177. Där kan du också av- eller omboka din tid.

Logopeder
Annika Rova
Ayla Kaya
Hanna S. Österdahl
Lina Lundeborg
Linea Svensson
Malin Wärnhjelm
Malin Nassajan
Fanny Matt
Emma Eriksson
Sahra Hamza
Disa Carlsson
Utredning och behandling
Tal- och språk barn
Dyslexiutredning
Språkutredning skolbarn
Röstbesvär
Stamning
Selektiv mutism

Väntetid
Tal- och språk barn: 2 månader
Dyslexiutredning: 1 månad
Språkutredning skolbarn: 1 månad
Röstbesvär: 1 månad
Stamning: 2 månader
Selektiv mutism: 1 månad

Adress
Dragonvägen 92, plan 3, 194 70 Upplands Väsby
Vi sitter i Vårdhuset