Upplands Väsby

Välkommen till vår mottagning i Upplands Väsby. Vi tar emot barn och vuxna. För att komma till oss behöver du remiss. Den skriver bvc- eller skolsköterskan. Även läkare, psykolog eller annan logoped har rätt att remittera. För att komma i kontakt med din mottagning så kan du kontakta oss på 1177. Där kan du också av- eller omboka din tid.

Logopeder
Annika Rova
Ayla Kaya
Hanna S. Österdahl
Lina Lundeborg
Linea Svensson
Malin Wärnhjelm
Malin Nassajan
Fanny Matt
Emma Eriksson

Ej i tjänst: Sahra Hamza, Sofia Grunér

Utredning och behandling
Språk-/dyslexiutredning
Röst
Röstergonomi
Stamning
Tal- och språksvårigheter barn

Väntetid
Språk-/dyslexiutredning – 3-4 månader
R
östbesvär – 1 månad
Stamning – 2 månader
Tal- och språksvårigheter – 3 månader

Selektiv mutism/ talängslan – 1 månad

Adress
Dragonvägen 92, plan 3, 194 70 Upplands Väsby
Vi sitter i Vårdhuset