För remittenter

Gällande läs-, skriv- och språkutredning:
Inför en läs-, skriv- och språkutredning av skolbarn behöver vi ett pedagogiskt underlag från barnets skola. Det innehåller frågor om hur barnet fungerar i skolan, hur den språkliga förmågan fungerar samt hur läraren upplever att barnet kan läsa och skriva.

Gällande tal- och språkutredning:
Om enbart språkliga svårigheter upplevs hos barnet (dvs. om det inte finns några svårigheter med läsning och skrivning) görs en språklig utredning (som då inte innefattar läsning och skrivning).

Övrigt att tänka på som remittent:
I remissen är det även viktigt att vi får information om det finns tolkbehov till elev och/eller vårdnadshavare. Om eleven inte är född i Sverige behöver vi även få information om hur länge eleven har bott i Sverige.

I remissen är det även viktigt att vi får kontaktuppgifter till vårdnadshavare (mobilnummer) samt kontaktuppgifter till dig som remittent (kontaktnummer och postadress). Remissen ska skickas till den mottagning patienten önskar komma till.