Logopedbyrån Dynamica har 13 mottagningar runt om i Stockholms län och en mottagning i Mölndal i Västra Götaland. Hos oss finns kunniga och engagerade logopeder inom alla logopediska områden. Vi har stor erfarenhet av att arbeta med flerspråkiga barn och vuxna och flera av våra logopeder talar mer än ett språk.Vi tar emot patienter från hela Sverige framför allt för att utreda läs- och skrivsvårigheter, men även för behandling eller utredning av olika språkliga svårigheter.